Xưởng sản xuất GẠCH BÔNG GIÓ ĐÀ NẴNG

01 Kinh nghiệm 8 năm

Nhiều kinh n ghiệm trong sản xuất gạch bông gió với đội ngũ lành nghề

02Sản xuất trực tiếp

Đầu tư nhà xưởng và công nhân sản xuất trực tiếp cung cấp trực tiếp

03Vận chuyển miễn phí

Với cácđơn hàng gạch bông gió từ 100 viên sẽ vận chuyển miễn phí cho bạn.

04 Chất lượng đảm bảo

Các sản phẩm Gạch Bông Gió Đà Nẵng đảm bảo tiêu chuẩn vào các công trình lớn, giấy đảm bảo chất lượng

Điện thoại/Zalo : 094.8098.992